Zeogravel

Zeolit za uporabo v kmetijstvu (poljedeljstvo) in vrtičkarstvu

Pri uporabi naravnega zeolita ZeoGravel pride do posledično zmanjšanega dognojevanja, saj z dodajanjem ZeoGravel-a v zemljo zadržimo dušikove spojine, ki bi se sicer v fazi gnojenja ‘izgubile’ in tako postale nedostopne rastlini. Ustvarja idealno okolje za razvoj deževnikov in dobrih mikroorganizmov v tleh.

Zakaj izbrati ZeoGravel?

Obdelan je po posebnem postopku, aktiviran in sušen na visokih temperaturah (čez 450 stopinj Celzija). Posledično mu to omogoča zelo veliko sposobnost ionske izmenjave, česar zeoliti, ki niso bili izsušeni, nimajo. S segrevanjem iz kamnine odstranijo molekule vode in tako omogočijo čim več praznih prostorov, v katere se nato vežejo škodljivi elementi ali dušikove spojine. Bistvo zeolita je prav ionska izmenjava v tleh in odstranitev težkih kovin in škodljivih substanc, ki se lahko v fazi rasti vežejo v rastlino in odplaknejo v podtalnico (npr. vezava amonijevih ionov v primeru gnojenja z gnojevko).

O pozitivnih učinkih naravnega zeolita ZeoGravel-a govorijo tudi priznani kmetijski strokovnjaki.

Vulkanski mineral ZeoGravel močno vpliva na izboljšanje kakovosti in plodnosti tal, propustnost vode in zraka, absorpcijo in zadrževanje vlage v tleh.

Presnovna sposobnost zemlje je ključnega pomena za plodnost tal. Območje rasti in razvoja korenin rastlin, kjer potekajo različni dinamični procesi (ionska izmenjava), intenzivno podpira uporaba zeolita.

Zaradi velike sposobnosti ionske izmenjave elementov ima sposobnost počasnega sproščanja dušika in kalija, prilagojenega potrebam rastlin.

Ta funkcija pomaga pri razvoju močnega koreninskega sistema in blaži poškodbe rastline v času suše. Zato se pogosto uporablja v pridelavi poljščin (poljedeljstvo) in zelenjave (vrtičkarji), kot dodatek za spodbujanje rasti, povečanje količine plodov, obenem pa s tem zmanjšujemo stroške pridelave. Referenčni podatki kažejo, da se z uporabo ZeoGravela poveča donos pridelka in učinkovitost delovanja v sušnem obdobju.

Z dodatkom 10 % zeolita ZeoGravel k substratu pri pridelavi zelenjave dosežemo odlične rezultate, povečala se je kalitev semen, dokazano se je povečala tudi odpornost rastlin na bolezni. Povečal se je učinek in trajanje delovanja gnojil ter pripravkov za spodbujanje rasti itd. Z absorpcijo amonijaka in amonijevih spojin se zmanjša pretvorba dušika v nitrate, ki so glavni vzrok onesnaženosti tal.

Pozitivni učinki uporabe 

naravnega zeolita ZeoGravel v kmetijstvu so pridobljeni na podlagi več kot 60 letnih izkušenj:

R

Izboljšanje fizikalnih in mehanskih lastnosti tal, povečana prepustnost zraka in vlage v tleh;

R

Povečana adsorpcijska zmogljivost v peščenih, lahkih, neplodnih in težkih tleh za 10–krat;

R

Zaradi sposobnosti zadrževanja vlage (min. 35 %) in dušika se zmanjša količina vode za namakanje in poraba dušičnih gnojil. To izboljšuje prehrano rastlin in ohranja kakovost vode v tleh;

R

Povečuje zadrževanje vode v tleh, kar ustvarja pomembne rezerve vlage v tleh, ki ne izhlapi in se ne prenese na nižje plasti( zelo pomembno v sušnih obdobjih);

R

Nase veže hranila iz gnojil in jih postopoma sprošča, posledično imajo rastline redno in enakomerno oskrbo s hranili tekom celotnega vegetacijskega obdobja;

R

Obnavlja in čisti tla – na sebe veže škodljive snovi (ostanke škropiv) in tako jih rastline ne morejo vsrkati;

Čiščenje težkih kovin iz zemlje na ogroženih območjih (onesnaženost s svincem, cinkom, kadmijem in bakrom) in območjih, kjer je povečana uporaba kemičnih sredstev za zaščito rastlin;

Učinkovito regulira kislost tal (njegov pH je med 6,8 in 7,2);

R

Vsebuje pomembne količine drugih biogenih elementov v sledovih (Mg, Ca, Fe, Ti, Mo, Mn in ostali), in ima odličen učinek na podaljšano vitalnost in zdravje rastlin, cvetenje, zorenje, barvo in okus;

R

Pomaga pri rahljanju in prezračevanju težkih tal;

R

Ustvarja idealne pogoje za razvoj mikroorganizmov in deževnikov v tleh;

R

Zadržuje hranila in vodo v peščenih tleh;

R

Pospešuje nastajanje humusa v tleh;

R

V zemlji je aktiven do 3 leta, razen pri aktivnem čiščenju težkih kovin;

R

Deluje kot biostimulator rasti;

R

Omogoča krajši čas vzgoje sadik;

R
Zagotavlja prihranek pri uporabi gnojil (hranil) zaradi postopnega sproščanja v zemlji;
R

Vsebuje pomembne količine drugih biogenih elementov v sledovih (Mg, Ca, Fe, Ti, Mo, Mn in ostali) in ima odličen učinek na podaljšano vitalnost in zdravje rastlin, cvetenje, zorenje, barvo in okus;

R
Regulira vlažnost tal in s tem omogoča prihranek vode pri namakanju;
R

Nevtralizira in preprečuje odtekanje toksičnih in nevarnih snovi v tla in podtalnico;

R

Povečuje odpornost na sušo (dokazano s praktičnimi preizkusi na kmetijskih površinah v Sloveniji in na Hrvaškem);

R

Dovoljena je uporaba tudi v ekološki pridelavi.