Zeosand

Zeolit za uporabo na zelenih površinah
(zelenice, travniki, okrasni vrtovi in vzgoja sadik)
Pri uporabi ZeoSanda pride do posledično zmanjšanega dognojevanja, saj z dodajanjem ZeoSand-a v zemljo zadržimo dušikove spojine, ki bi se sicer v fazi gnojenja ‘izgubile’ in tako postale nedostopne rastlini. Ustvarja idealno okolje za razvoj deževnikov in dobrih mikroorganizmov v tleh.

Zakaj izbrati prav ZeoSand?

Obdelan je po posebnem postopku, aktiviran in sušen na visokih temperaturah (čez 450 stopinj Celzija). Posledično mu to omogoča zelo veliko sposobnost ionske izmenjave, česar zeoliti, ki niso bili izsušeni, nimajo. S segrevanjem iz kamnine odstranijo molekule vode in tako omogočijo čim več praznih prostorov, v katere se nato vežejo škodljivi elementi ali dušikove spojine. Bistvo zeolita je prav ionska izmenjava v tleh in odstranitev težkih kovin in škodljivih substanc, ki se lahko v fazi rasti vežejo v rastlino in odplaknejo v podtalnico (npr. vezava amonijevih ionov v primeru gnojenja z gnojevko).

O pozitivnih učinkih naravnega zeolita govorijo tudi priznani strokovnjaki, ki delajo z zelenicami širom Sveta.

Vulkanski mineral ZeoSand močno vpliva na izboljšanje kakovosti in plodnosti tal, propustnost vode in zraka, absorpcijo in zadrževanje vode v tleh.

Presnovna sposobnost zemlje je ključnega pomena za plodnost tal. Območje rasti in razvoja korenin rastlin, kjer potekajo različni dinamični procesi (ionska izmenjava), intenzivno podpira uporaba zeolita. Zaradi velike sposobnosti ionske izmenjave elementov ima sposobnost počasnega sproščanja dušika in kalija, prilagojenega potrebam rastlin.

Ta funkcija pomaga pri razvoju močnega koreninskega sistema in blaži poškodbe rastline v času suše. Zato se pogosto uporablja v na športnih zelenicah, okrasnih vrtovih, tudi na pašnikih, kot dodatek za spodbujanje rasti, obenem pa s tem zmanjšujemo stroške pridelave. Referenčni podatki kažejo, da se z uporabo ZeoSand-a zmanjša škoda na zelenicah do 80%.

Poveča se je učinek in trajanje delovanja gnojil ter pripravkov za spodbujanje rasti itd. Z absorpcijo amonijaka in amonijevih spojin se zmanjša pretvorba dušika v nitrate, ki so glavni vzrok onesnaženosti tal. Zaradi vezave amonijaka se je izkazal kot učinkovito sredstvo za uporabo na vodovarstvenih območjih. Ker nase veže težke kovine, pesticide ter ostale strupene snovi, deluje kot naravni čistilec zemlje, kar pomeni, da rastline med fazo rasti ne vsrkavajo dodatnih nevarnih snovi, ki se lahko kopičijo v plodovih.

Pozitivni učinki uporabe 

R

Izboljšanje fizikalnih in mehanskih lastnosti tal, povečana prepustnost zraka in vode v tleh;

R

Povečana adsorpcijska zmogljivost v peščenih, lahkih, neplodnih in težkih tleh za 10–krat;

R

Zaradi sposobnosti zadrževanja vlage (min. 35 %) in dušika se zmanjša količina vode za namakanje in poraba dušičnih gnojil. To izboljšuje prehrano rastlin in ohranja kakovost vode v tleh;

R

Povečuje zadrževanje vode v tleh, kar ustvarja pomembne rezerve vlage v tleh, ki ne izhlapi in se ne prenese na nižje plasti( zelo pomembno v sušnih obdobjih);

R

Nase veže hranila iz gnojil in jih postopoma sprošča, posledično imajo rastline redno in enakomerno oskrbo s hranili tekom celotnega vegetacijskega obdobja;

R

Obnavlja in čisti tla – na sebe veže škodljive snovi (ostanke škropiv) in tako jih rastline ne morejo vsrkati;

R

Čiščenje težkih kovin iz zemlje na ogroženih območjih (onesnaženost s svincem, cinkom, kadmijem in bakrom) in območjih, kjer je povečana uporaba kemičnih sredstev za zaščito rastlin;

R

Učinkovito regulira kislost tal (njegov pH je med 6,8 in 7,2);

R

Vsebuje pomembne količine drugih biogenih elementov v sledovih (Mg, Ca, Fe, Ti, Mo, Mn in ostali), in ima odličen učinek na podaljšano vitalnost in zdravje rastlin, cvetenje, zorenje, barvo in okus;

R

Pomaga pri rahljanju in prezračevanju težkih tal;

R

Ustvarja idealne pogoje za razvoj mikroorganizmov in deževnikov v tleh;

R

Zadržuje hranila in vodo v peščenih tleh;

R

Pospešuje nastajanje humusa v tleh;

R

Izboljša kaljivost semen;

R

Deluje kot biostimulator rasti;

R

Omogoča krajši čas klitja semen trave;

R

Zagotavlja prihranek pri uporabi gnojil (hranil) zaradi postopnega sproščanja v zemlji;

R

Deluje antiseptično, antibakterijsko in antivirusno;

R

Znatno izboljšuje travnato rušo;

R

Regulira vlažnost tal in s tem omogoča prihranek vode pri namakanju;

R

Nevtralizira in preprečuje odtekanje toksičnih in nevarnih snovi v tla in podtalnico;

R

Povečuje odpornost na sušo (dokazano s praktičnimi preizkusi);

R

Svetuje se uporabo prav tako na otroških igriščih, mešanje v peskovnike …

R
Vzgoja sadik od semena naprej; primešamo 10% Zeosanda k substratu.
q

Doziranje:

  • Peščena tla: 1,5 – 2,5 kg/m2 v intervalu 1 x na 5 let. Svetujemo vam, da se ZeoSand enakomerno posipa v jesenskih mesecih, pred obilnim deževjem.
  • Zasaditev novih zelenic: 10% ZeoSand-a zmešati v substrat (50-60 kg / 1 m3) zemlje.
  • Obnova zelenic: najprej celovito obnovimo travnato rušo, nato enakomerno posipamo 2-4 kg / m2 ZeoSanda.
  • Zračenje obstoječih zelenic: najprej celovito prezračimo trato, nato enakomerno posipamo cca. 0,6 kg / m2 ZeoSand-a.